Mirė poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas Vytautas Karalius.

2019-05-25

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ praneša, kad gegužės 15 d. staiga mirė poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas Vytautas Karalius.

Velionis buvo pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“. Urna su velionio palaikais buvo laidojama Klaipėdos rajone Priekulės liuteronų kapinėse Elniškėje į tėvų kapą. Laidojimo apeigas gegužės 22 d. atliko kunigas Darius Petkūnas.

 

Skaitykite daugiau: http://www.voruta.lt/vytautas-karalius-rasytojas-vertejas-pedagogas-1931-2019/