Kiekvienais metais lapkritis prasideda susikaupimo ir rimties nuotaikomis. Pagerbiami mirusieji bei lankomi jų kapai, o ištisi mirusiųjų amžino poilsio plotai nušviečia tamsius rudens vakarus žvakių šviesa. Linkime su meile ir tikėjimu paminėti lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų dieną. Skirkite laiko aplankyti išėjusiųjų kapus fiziškai arba mintimis, o savo širdį apdovanokite gerumu.