Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ įmonės kodas 300046292, registracijos adresas Olandų g. 22, LT-01210 Vilnius (toliau – Bendrovė), Jūsų atsiliepimų pateikimo ir nagrinėjimo tikslu.

Informuojame, kad Jūsų atsiliepime pateikti asmens duomenys ir informacija gali būti perduota Bendrovės darbuotojams tikslu kokybiškai išnagrinėti Jūsų pateiktą informaciją ir (arba) skelbiama Bendrovės interneto svetainėje. Taip pat prie šių asmens duomenų gali prieiti ir informacinių sistemų priežiūrą atliekantys duomenų tvarkytojai.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu (Jūsų atsiliepimai gali būti saugomi iki 10 metų), Jūs turite teisę kreiptis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą), turite teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. turite teisę gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bendrovę tiesiogiai arba el. pašto adresu info@vlr.lt Taip pat, turėdami nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. paštu info@ada.lt).

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą, pateikdamas prašymą Bendrovei tiesiogiai arba el. paštu info@vlr.lt.