Netekus artimojo Jums visada padės ilgalaikę patirtį turintys mūsų darbuotojai.

Prireikus pagalbos, visą parą kreipkitės telefonu  861445409

Pirmieji žingsniai mirus artimajam :

 1. Atsitikus nelaimei namuose ar viešoje vietoje skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 – kviečiama greitoji medicinos pagalba ir policijos pareigūnai. Mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai.
 2. Mirties faktą nustato:
  – greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
  – kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
  – šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
  – gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).
 3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, ištikus natūraliai mirčiai (dėl senatvės arba sunkios ligos), išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas). Nenatūralios mirties atveju (kai žmogus miršta nuo traumų, apsinuodijęs, paveiktas žemų ar aukštų temperatūrų, uždusęs ar pan.), atliekama ekspertizė ir pažymą išduoda teismo medicinos ekspertas.
 4. Namuose mirusiojo kūnas į laikinojo saugojimo vietą turėtų būti nugabentas per 2 valandas. Nustačius nesmurtinę mirties priežastį, Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ darbuotojai mirusiojo kūną nugabens į šaldytuvą (Olandų g. 22). Transportavimo tarnyba dirba visą parą – skambinti tel. 861445409.
 5. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, arba namuose nenatūralios mirties atveju pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
 6. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu, laidojimu, dokumentų tvarkymo susijusių klausimų, galite kreiptis į mūsų bendrovę ištisą parą tel. 861445409.