Turime gėlių parduotuvę, kurioje galima įsigyti skintų gėlių, gegulingų kompozicijų , vainikų.
Darbo laikas muo 8 val iki 19 val.

Atviros kapinės Vilniaus mieste šiuo metu yra Karveliškių ir Liepynės. Mirus Vilniaus mmiesto gyventojui šiose kapinėse gali būti skiriama nauja trijų, dviejų arba vienos vietos kapavietė. Kitose Vilniaus m. savivaldybei priklausančiose kapavietėse t.y. Rokantiškėse, Kairėnų, Sudervės, Saulės ir kt. galima laidoti tik į šeimos kapavietę arba gavus leidima iš Vilniaus m savivaldybės.

Galima laidoti savaitgalį, suderinus su kapinių administracija.

Mūsų bendrovės darbuotojai atlieka kapo duobės iškasimo, užkasimo, laikinojo paminklo pastatymo paslaugas. Kapo duobės iškasimas Vilniaus m. savivaldybei priklausančiose kapinėse kainuoja 199 eur.

Norint palaidoti Vilniuje reikia su Medicininiu mirties liudijimu kreiptis į kapinių administraciją.

Kai žmogus miršta namuose pirmiausia reikia kviesti greitają pagalbą,Po to skambinti tel. +370 61445409, mūsų bendrovei , išsikviesti transportavimo tarnybą. Velionis bus išvežtas į šaldytuvą. 

Neradote atsakymo? Parašykite mums.