O kaip yra su laidotuvių tradicijomis? Pateikiame kelis įdomius faktus.

-Tradicija rengtis juodai siekia romėnų laikus. Tais laikais, anapilin iškeliavus asmeniui, artimieji vilkėdavo juodas togas. Vėliau ši tradicija buvo sustiprinta Viktorijos laikais Anglijoje, kai juoda buvo pripažįstama gedulo spalva.

-Gėlės ir žvakės buvo pasitelkiamos nemaloniems kvapams maskuoti. Nors šiuo metu populiarios laidotuvių gėlės turi savo simboliką, yra manoma, kad senaisiais laikais, kai mirusiųjų paruošimas šarvojimui nebuvo toks pažengęs koks yra dabar, gėlės padėdavo užmaskuoti atsirandančius kvapus.

-Kremavimas buvo atliekamas dar prieš mūsų erą. Nors šiais laikas kremavimą Lietuvoje galima pavadinti dar tik vis populėjančiu laidojimu būdu, Australijoje rasti iki šiol seniausi kremavimo įrodymai Australijoje leidžia spėti, kad kremavimas buvo atliekamas ir prieš 20 000 metų.

-Gedėtojai sustabdydavo visus laikrodžius namuose, iš kurių anapilin iškeliavo jų artimasis. Šio veiksmo buvo imtasi Viktorijos laikais, siekiant išvengti nesėkmių bei simbolizuojant velionio išėjimą į naują gyvenimą, kur laikas nebeegzistuoja. Tai kartais buvo daroma kartu su veidrodžių uždengimu, užuolaidų užtraukimu ir namuose kabančių velionio nuotraukų apsukimu priešinga puse.

-Nors gyvenimo šventimo ceremonijos, apie kurias vis daugiau kalbama visuomenėje ir kurios, manoma, gali dažniau pakeisti ar papildyti tradicines laidotuvių apeigas ateityje, laikoma moderniu požiūriu, visgi tai nėra naujas dalykas. XIX amžiuje buvo rengiamos puotos velionio garbei.