Vilniaus laidojimo rūmai “Ritualas” – nuo 1975 metų su laidojimu susijusias paslaugas teikianti bendrovė.
Ilgalaikis gyvavimas ir bendradarbiavimas su partneriais iš 14 užsienio šalių leidžia spręsti apie įmonės pelnytą gerą vardą Lietuvoje ir už jos ribų.
“Ritualo” misija paremta maksimaliu atidumu klientų poreikiams. Klientų situacijos palengvinimas vienu sunkiausių jų gyvenime metu ir deramo atsisveikinimo su artimuoju įgyvendinimas  –  pagrindinė “Ritualo” užduotis.
Pusšimtis bendrovės darbuotojų deda visas pastangas, kad klientų lūkesčiai būtų patenkinti. Tarp “Ritualo” specialistų – ir kvalifikaciją patvirtinančius kursus baigę tanatopraktikai, atliekantys kokybišką balzamavimą ir užtikrinantys gerą mirusiojo išvaizdą atsisveikinimo su juo metu. 56 vietų šaldytuvas ir didelis laidotuvių apeigoms pritaikytų automobilių pasirinkimas leidžia teikti paslaugas dideliam klientų ratui vienu metu.
Tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas palaikų transportavimas tarptautiniu mastu, “Ritualas” dirba su draudimo kompanijomis ir konsulinėmis įstaigomis. Atsižvelgdama į užsienio valstybių reikalavimus, bendrovė sėkmingai parengia palaikų pervežimo dokumentus ir yra pasiryžusi teikti informaciją susijusiais klausimais bet kuriuo paros metu. Visuose palaikų pervežimui skirtuose automobiliuose įrengta šaldymo įranga, kuri tinkamai išsaugo palaikus kelionės metu.
“Ritualas” – kokybės garantas, užtikrinantis, kad asmens išlydėjimui į paskutinę kelionę bus pasirengta efektyviai ir profesionaliai.